Organizator:

MARINA PORTOROŽ, D. D.

Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož, Slovenija

 

 

MARINA MUSIC FEST 2019

 

 

PRAVILNIK

 

 

SPLOŠNE IN UVODNE DOLOČBE

 

 1. člen

 

Marina Portorož organizira glasbeni festival MARINA MUSIC FEST 2019.

 

Marina Portorož s tem pravilnikom določa način in pravila postopkov:

 

 • postopek izbora izvajalcev, ki bodo sodelovali na MARINA MUSIC FEST-u 2019
 • postopek in način glasovanja na MARINA MUSIC FEST-u 2019

 

 

 1. člen

 

Člani strokovne komisije za izbor prijavljenih izvajalcev in člani strokovne žirije za glasovanje na MARINA MUSIC FEST-u 2019 so pri svojih odločitvah dolžni upoštevati izključno umetniška, estetska in produkcijska merila ter kakovost nastopa.

 

 

 1. člen

 

Člane strokovne komisije in člane strokovne žirije imenuje Marina Portorož.

Strokovno komisijo in strokovno žirijo sestavlja po pet (5) članov.

 

 

 1. člen

 

Imena članov strokovne komisije bodo javno objavljena ob razglasitvi rezultatov izbora prijavljenih izvajalcev, ki bodo sodelovali na MARINA MUSIC FEST-u 2019.

 

Imena članov strokovne žirije bodo javno objavljena na prireditvi MARINA MUSIC FEST 2019.

 

 

 

 

POSTOPEK IN NAČIN IZBORA PRIJAVLJENIH IZVAJALCEV NA MARINA MUSIC FEST-u 2019

 

 1. člen

Strokovna komisija izmed vseh prijavljenih na razpisu izbere največ 15 izvajalcev.

 

 

 1. člen

 

Pravila in rok prijave so določeni z besedilom javnega razpisa za sodelovanje na MARINA MUSIC FEST-u 2019.

 

 

 1. člen

 

Člani strokovne komisije skupaj preposlušajo in pregledajo materiale prijavljenih izvajalcev, ki jih nato vsak član posebej točkuje z ocenami od 1 do 10.  

 

Izvajalci, ki zberejo največ točk, dobijo možnost sodelovati na MARINA MUSIC FEST-u 2019.

 

Vrstni red nastopov izvajalcev na MARINA MUSIC FEST-u 2019 se določi z žrebom, ki ga opravijo izvajalci.

 

 

 1. člen

 

V roku petih (5) dni po objavljenih rezultatih strokovne komisije Marina Portorož pozove izbrane izvajalce oz. njihove zakonite zastopnike k podpisu pogodbe o nastopu in sodelovanju na MARINA MUSIC FEST-u 2019, pogodbe pa morajo izbrani izvajalci oz. njihovi zakoniti zastopniki podpisati in jih vrniti najkasneje do 9. 4 . 2019.

 

 

POGOJI ZA SODELOVANJE NA MARINA MUSIC FEST-u 2019

 

 1. člen

 

Festivala MARINA MUSIC FEST-a 2019 se smejo udeležiti izključno izvajalci, ki imajo z organizatorjem (Marina Portorož) podpisano pogodbo o nastopu in sodelovanju na MARINA MUSIC FEST-u 2019.

 

 

 1. člen

 

Pevski parti za skladbe posameznih izvajalcev se na MARINA MUSIC FEST-u 2019 izvedejo v živo. Glasbena podlaga se izvede na playback.

 

Na sceni so dovoljeni izključno rekviziti, ki jih izvajalec na sceno lahko prinese in z nje odnese sam, hkrati pa s tem ne vpliva na tekoč potek festivala.

 

Organizator si pridržuje pravico, da tistemu, ki ne bo upošteval navedenih pravil, ne bo omogočil nastopa z želenim rekvizitom.

 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravilnika glede na potrebo in specifiko izvajalca.

 

 

POSTOPEK IN NAČIN GLASOVANJA NA MARINA MUSIC FEST-u2019

 

 1. člen

 

 

Končni rezultat je skupek :

 • strokovne žirije (50% delež končne ocene)
 • publike na prizorišču (25% delež končne ocene)
 • družabnega omrežja Facebook (25% delež končne ocene)

 

Ocena strokovne žirije:

Posamezen član strokovne žirije nastop posameznega izvajalca točkuje od 1 do 10. Po končanem glasovanju se za vsakega posameznega izvajalca glasovi vseh članov strokovne žirije seštejejo in nato delijo s številom njenih članov ter pomnožijo s številom dva (2).

 

Ocena publike:

Po predstavitvi zadnjega izvajalca lahko obiskovalci glasujejo tako, da svojo vstopnico (v nadaljevanju glasovnico) vržejo v škatlo z imenom svojega favorita. Predstavniki Marine Portorož po končanem glasovanju preštejejo glasovnice za vsakega izmed izvajalcev. Vrstni red uvrstitve posameznega izvajalca določa število glasovnic, ki jih posamezni izvajalec prejme v svojo škatlo. Točke dobi le 10 izvajalcev, ki zberejo največje število glasovnic, in sicer po sistemu: prvo mesto oz. deset (10) točk prejme izvajalec z največ glasovnicami, devet (9) točk prejme drugouvrščeni izvajalec, osem (8) točk prejme tretjeuvrščeni izvajalec in tako naprej do desetouvrščenega, ki prejme eno (1) točko. Izvajalci, ki v svojo škatlo ne prejmejo nobene glasovnice, in tisti izvajalci, ki so uvrščeni nižje od desetega mesta, iz naslova ocene publike prejmejo nič (0) točk.

Če dva ali več izvajalcev prejme enako število glasovnic, se bolje uvrščenega izvajalca določi z žrebom, ki ga opravi komisija za štetje glasovnic.

 

Ocena glasovanja na družbenem omrežju Facebook:

Glasovanje poteka na Facebookovi strani, ki jo določi organizator. Predstavitveni material za glasovanje objavi organizator. Glasovanje poteka v časovnem obdobju, ki ga vnaprej določi organizator. Točke dobi le 10 izvajalcev, ki dosežejo najvišji organski doseg na svoj promocijski video, in sicer po sistemu: prvo mesto oz. deset (10) točk prejme izvajalec z najvišjim organskim dosegom objave, devet (9) točk prejme drugouvrščeni izvajalec, osem (8) točk prejme tretjeuvrščeni izvajalec in tako naprej do desetouvrščenega, ki prejme eno (1) točko. Organski doseg posamezne objave je točno razviden med analizami Facebookovih objav na strani, kjer poteka glasovanje. ( organski doseg je posledica količine všečkov, komentarjev, deljenj itd ...)

Če dva ali več izvajalcev doseže enak organski doseg, se bolje uvrščenega izvajalca določi z žrebom, ki ga opravi komisija za ugotavljanje organskega dosega.

 

 

Formula:

(ocena strokovne žirije x 2) + (ocena publike) + (ocena glasovanja na družbenem omrežju Facebook) = končno število točk

 

Tisti izvajalec, ki zbere največ točk, je zmagovalec festivala MARINA MUSIC FEST 2019.

Zmagovalca razglasi predstavnik Marine Portorož in mu podeli nagrado.

 

Če dva ali več izvajalcev doseže enak končni seštevek točk, se bolje uvrščenega izvajalca določi na podlagi števila prejetih glasovnic publike.

 

 

 1. člen

 

Organizator si dopušča pravico do sprememb pravilnika.

  

 

Pin It

MEDIJSKI SPONZORJI

 

 

  

© 2020 by NAUTICA MARINA PORTOROŽ.