Organizator:

MARINA PORTOROŽ D. D.

Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož, Slovenija

 

 

MARINA MUSIC FEST 2020

  

PRAVILNIK

  

SPLOŠNE IN UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Marina Portorož d. d. (v nadaljevanju Marina Portorož) organizira glasbeni festival MARINA MUSIC FEST 2020.

 

Marina Portorož s tem pravilnikom določa način in pravila postopkov:

 

  • postopek izbora izvajalcev, ki bodo sodelovali na MARINA MUSIC FEST-u 2020
  • postopek in način glasovanja na MARINA MUSIC FEST-u 2020

 

 

2. člen

 

Člani strokovne komisije za izbor prijavljenih izvajalcev in člani strokovne žirije za glasovanje na MARINA MUSIC FEST-u 2020 so pri svojih odločitvah dolžni upoštevati izključno umetniška, estetska in produkcijska merila ter kakovost nastopa.

 

 

3. člen

 

Člane strokovne komisije in člane strokovne žirije imenuje Marina Portorož.

Strokovno komisijo in strokovno žirijo sestavlja po pet (5) članov.

 

 

4. člen

 

Imena članov strokovne komisije bodo javno objavljena ob razglasitvi rezultatov izbora prijavljenih izvajalcev, ki bodo sodelovali na MARINA MUSIC FEST-u 2020.

 

Imena članov strokovne žirije bodo javno objavljena na prireditvi MARINA MUSIC FEST 2020.

 

 

 

 

POSTOPEK IN NAČIN IZBORA PRIJAVLJENIH IZVAJALCEV NA MARINA MUSIC FEST-u 2020

 

5. člen

Strokovna komisija izmed vseh prijavljenih na razpisu izbere največ 15 izvajalcev.

 

 

6. člen

 

Pravila in rok prijave so določeni z besedilom javnega razpisa za sodelovanje na MARINA MUSIC FEST-u 2020.

 

 

7. člen

 

Člani strokovne komisije skupaj preposlušajo in pregledajo materiale prijavljenih izvajalcev, ki jih nato vsak član posebej točkuje z ocenami od 1 do 10. (ocena 1 pomeni 1 točko, ocena 10 10 točk)

 

Izvajalci, ki zberejo največ točk, dobijo možnost sodelovati na MARINA MUSIC FEST-u 2020.

 

Vrstni red nastopov izvajalcev na MARINA MUSIC FEST-u 2020 se določi z žrebom, ki ga opravijo izvajalci.

 

 

8. člen

 

V roku desetih (10) dni po objavljenih rezultatih strokovne komisije Marina Portorož pozove izbrane izvajalce oz. njihove zakonite zastopnike k podpisu pogodbe o nastopu in sodelovanju na MARINA MUSIC FEST-u 2020, pogodbe pa morajo izbrani izvajalci oz. njihovi zakoniti zastopniki podpisati in jih vrniti najkasneje do 10. 4. 2020.

 

 

POGOJI ZA SODELOVANJE NA MARINA MUSIC FEST-u 2020

 

9. člen

 

Festivala MARINA MUSIC FEST-a 2020 se smejo udeležiti izključno izvajalci, ki imajo z organizatorjem (Marina Portorož) podpisano pogodbo o nastopu in sodelovanju na MARINA MUSIC FEST-u 2020.

 

 

10. člen

 

Pevski parti za skladbe posameznih izvajalcev se na MARINA MUSIC FEST-u 2020 izvedejo v živo. Glasbena podlaga se izvede na playback. 

 

Na sceni so dovoljeni izključno rekviziti, ki jih izvajalec na sceno lahko prinese in z nje odnese sam, hkrati pa s tem ne vpliva na tekoč potek festivala. 

 

Organizator si pridržuje pravico, da tistemu, ki ne bo upošteval navedenih pravil, ne bo omogočil nastopa z želenim rekvizitom.

 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravilnika glede na potrebo in specifiko izvajalca.

 

 

POSTOPEK IN NAČIN GLASOVANJA NA MARINA MUSIC FEST-u 2020

 

11. člen

 

 

Končni rezultat je skupek točk:

  • strokovne žirije (50% delež končne ocene)
  • publike na prizorišču (25% delež končne ocene)
  • družabnega omrežja Facebook (25% delež končne ocene)

 

Ocena strokovne žirije:

Posamezen član strokovne žirije nastop posameznega izvajalca točkuje z ocenami od 1 do 10. Po končanem glasovanju se za vsakega posameznega izvajalca glasovi vseh članov strokovne žirije seštejejo in nato delijo s številom njenih članov ter pomnožijo s številom dva (2).

 

Ocena publike:

Po predstavitvi zadnjega izvajalca lahko obiskovalci glasujejo tako, da svojo glasovnico, ki so jo imeli možnost prejeti ob vstopu na prizorišče, izpolnijo in vržejo v škatlo za glasovanje. Predstavniki Marine Portorož po končanem glasovanju preštejejo glasove namenjene posameznemu izvajalcu. Vrstni red uvrstitve izvajalcev določa število glasov, ki jih je prejel posamezni izvajalec. Točke dobi le 10 izvajalcev, ki zberejo največje število glasov in sicer po sistemu: prvo mesto oz. deset (10) točk prejme izvajalec z največ glasovi, devet (9) točk prejme drugouvrščeni izvajalec, osem (8) točk prejme tretjeuvrščeni izvajalec in tako naprej do desetouvrščenega, ki prejme eno (1) točko. Izvajalci, ki niso prejeli  nobenega glasu, in tisti izvajalci, ki so uvrščeni nižje od desetega mesta, iz naslova ocene publike prejmejo nič (0) točk. 

Če dva ali več izvajalcev prejme enako število glasov, se bolje uvrščenega izvajalca določi z žrebom, ki ga opravi komisija za štetje glasov.

 

Ocena glasovanja na družbenem omrežju Facebook:

Glasovanje poteka na Facebookovi strani, ki jo določi organizator. Predstavitveni material za glasovanje objavi organizator. Glasovanje poteka v časovnem obdobju, ki ga vnaprej določi organizator. Točke dobi le 10 izvajalcev, ki dosežejo najvišji organski doseg na svoj promocijski video, in sicer po sistemu: prvo mesto oz. deset (10) točk prejme izvajalec z najvišjim organskim dosegom objave, devet (9) točk prejme drugouvrščeni izvajalec, osem (8) točk prejme tretjeuvrščeni izvajalec in tako naprej do desetouvrščenega, ki prejme eno (1) točko.  Organski doseg posamezne objave je točno razviden med analizami Facebookovih objav na strani, kjer poteka glasovanje. (organski doseg je posledica količine všečkov, komentarjev, deljenj itd ...) 

Če dva ali več izvajalcev doseže enak organski doseg, se bolje uvrščenega izvajalca določi z žrebom, ki ga opravi komisija za ugotavljanje organskega dosega.

 

 

Formula: 

(ocena strokovne žirije x 2) + (ocena publike) + (ocena glasovanja na družbenem omrežju Facebook) = končno število točk

 

Tisti izvajalec, ki zbere največ točk, je zmagovalec festivala MARINA MUSIC FEST 2020.

Zmagovalca razglasi predstavnik Marine Portorož in mu podeli nagrado.

 

Če dva ali več izvajalcev doseže enak končni seštevek točk, se bolje uvrščenega izvajalca določi na podlagi števila prejetih glasovnic publike.

 

 

12. člen

 

Organizator si dopušča pravico do sprememb pravilnika.

 

 

13. člen

 

Pravilnik začne veljati z dnem podpisa direktorja Marine Portorož.

Pin It

MEDIJSKI SPONZORJI

 

 

  

© 2023 by NAUTICA MARINA PORTOROŽ.